-

Polityka prywatności

 1. Właścicielem Serwisu analiza-zdrowia.pl, zwanego dalej Serwisem, jest Gabinet Terapii Naturalnych Piotr Wyrozębski z siedzibą w Kętrzynie przy ul. Traugutta 7 lok. 120.
 2. Użytkownik to osoba korzystająca z Serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
 3. Klient to osoba zamawiająca za pośrednictwem formularzy zamieszczonych w Serwisie lub drogą mailową lub telefoniczną usługi dostępne w ramach Serwisu, a także korzystająca z zamówionych usług w gabinecie.
 4. Dane podane przez Klienta w formularzu kontaktowym lub formularzu zgłoszenia zlecenia analizy, przetwarzane będą przez administratora Gabinet Terapii Naturalnych, ul. Traugutta 7 lok. 120 , 11-400 Kętrzyn. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do złożenia zlecenia. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Klient może w każdej chwili w formie pisemnej (na adres siedziby firmy) zrezygnować z otrzymywania informacji, na skutek czego jego adres zostaje bezpowrotnie usunięty z bazy serwisu. Klient wyraża zgodę na przesyłanie informacji o bieżącej działalności firmy na adres e-mail który został podany podczas zlecenia. Informacje będą wysyłane nie częściej niż raz na 60 dni.
 5. Dane osobowe przekazane w celu realizacji zlecenia usługi, nie są w żaden sposób przekazywane, sprzedawane czy udosotępniane innym podmiotom gospodarczym.
 6. Wszystkie usługi oferowane za pośrednictwem Serwisu, tj. analizy i zabiegi, wykonywane są zgodnie z bieżącym stanem wiedzy.
 7. Usługi realizowane są w czasie wizyty Klienta w siedzibie Właściciela Serwisu 
 8. Usługi oferowane w ramach Serwisu nie mogą być traktowane jako alternatywa dla konwencjonalnych metod leczenia. Właściciel Serwisu nie zachęca do rezygnacji z leczenia u lekarzy specjalistów.
 9. Treść ofert zamieszczonych w Serwisie nie może być traktowana jako zastępstwo konsultacji lekarskich ani stanowić podstawy do diagnozowania dolegliwości lub schorzeń. 
 10. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieścisłości w treści ofert zamieszczonych w Serwisie.
 11. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści serwisu i niniejszego Regulaminu, a także zmiany warunków świadczenia usług w dowolnym czasie.

- - - - - - - - - -